Block Lab

De huidige verzameling blocks in Gutenberg (nog even en dan kunnen we eindelijk die term achterwege laten, want dan is het de facto onze tekst/content editor waarmee we zullen moeten werken) is aardig maar beperkt. De kracht zit hem in de mogelijkheid om je eigen blocks te maken!

Wat zijn blocks? Goede vraag. Vanuit andere Page Builders komt de term ‘Section’ om de hoek kijken. Dat is weer te duiden als een rij waarin je content kunt uitserveren. Een pagina is zodoende opgebouwd uit een stapeling van rijen, elk met een eigen functie als je een Hero section in ogenschouw neemt. In zo’n rij gebruik je dus blocks om content in te nesten. Dat is in het kort de route waarmee we met content-building zijn ingeslagen. 

Gisteren nog heb ik geprobeerd om het domein ‘blockpress.nl’ te registreren, maar die was helaas al gereserveerd. We presenteren niet langer louter woorden met WP, maar het zijn blocks geworden. Blocks is nieuw voor webdesign. Want via ‘Visual Composer’, ‘Cornerstone’, ‘Elementor’ en gelijken waren we gewend geraakt aan Sections. 

Via de plugin ‘Block Lab‘ heb ik mijn eerste blocks gecreëerd. Waar ik aan moest wennen is dat je fysiek, dus met FTP een php-bestand moet uploaden waarin je feitelijk schrijft wat je block moet kunnen doen. Dat gebeurt niet met die plugin, dat moet je (nu nog) zelf doen. De eerste stappen zijn gezet in de vorm van een 3d-button die ik met een aantal parameters kan beheren. Mijn code wordt vervolgens toegevoegd aan mijn bericht/pagina waar ik Gutenberg op heb afgesteld. Ik ga er zeker mee verder want ik zie mega veel mogelijkheden voor webdesign. Wordt vervolgd.