Categorieën
Interessant

CSS Grid Cheatsheet

Een handig hulpmiddel als je wilt starten met deze css toepassing om objecten ‘uit te smeren’ over je webpagina. 

Categorieën
Interessant

Flexbox Cheatsheet

Yoksel heeft een mooie cheatsheet ontwikkeld waarmee we eenvoudig de diverse attributen en eigenschappen kunnen benoemen en toepassen van flexbox.

Categorieën
Interessant

Heydon Pickering – Getting nowhere with CSS best practices

Categorieën
Interessant

HAPPIER HTML5 FORM VALIDATION

De base van HTML5 form validatie door Dave Rupert. Zie ook zijn artikel. Met uiteraard de noodzakelijk JS functies …..

See the Pen Native form validation onsubmit with pattern?? by Dave Rupert (@davatron5000) on CodePen.

Categorieën
Interessant

HTML elements reference

Referentiemodel HTML(5):

At its heart, HTML is a fairly simple language made up of elements, which can be applied to pieces of text to give them different meaning in a document (is it a paragraph? is it a bulleted list? is it part of a table?), structure a document into logical sections (does it have a header? three columns of content? a navigation menu?) and embed content such as images and videos into a page. This module will introduce the first two of these, and introduce fundamental concepts and syntax you need to know to understand HTML.

Introductie HTML

HTML5 elementen

Categorieën
Interessant

YouTube: How to create website layouts using CSS grid

Categorieën
Interessant

Understanding CSS Grid Systems

See the Pen Understanding CSS Grid Systems by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

Categorieën
Interessant

Liquid Button

Het mechanisme van interactie, van handelen door de gebruiker is van groot belang. Dus is mijn interesse in buttons altijd groot geweest.

See the Pen Liquid Button by Andreas Storm (@andreasstorm) on CodePen.

Categorieën
Interessant

About

Telkens als een nieuwe versie van WordPress is geïnstalleerd, schakelt de Dashboard door naar een overzichtspagina, een about.php pagina. Die staat vervolgens niet direct in een menu. Als je naderhand toch nog even zou willen kijken wat de veranderingen zijn in de nieuwste versie, check dan altijd:
wp-admin/about.php (uiteraard alleen als je bent ingelogd als beheerder).

Categorieën
Interessant

Button Animation

See the Pen Button Animation by Evan Pedrick (@eped22) on CodePen.