Gutenberg and the impacts ..

Interessant artikel over de toekomst van WordPress als we uitgaan van een verdere vervolmaking van Gutenberg. We zijn er nog niet, maar over een tijdspanne van zeg 5 jaar zal het landschap of de context van WordPress er volgens TONY PEREZ totaal anders uitzien.

Today the WordPress business ecosystem is comprised of products (e.g., plugins, themes, etc..), integrators (e.g., Pro’s, Agencies, etc..) and services (e.g., hosts, security, maintenance, etc..). Tomorrow, it’ll look dramatically different in large part to what Gutenberg is doing. Are you prepared?

Gutenberg and The Impacts It’ll Have on the WordPress Business Ecosystem