Liquid Button

Codepen.io

Het mechanisme van interactie, van handelen door de gebruiker is van groot belang. Dus is mijn interesse in buttons altijd groot geweest.

See the Pen Liquid Button by Andreas Storm (@andreasstorm) on CodePen.